+421 918 159 929|

info@hspstavby.sk|

Výstavba Rodinného domu Most pri Bratislave

Výstavba Rodinného domu Most pri Bratislave

04/2015

V mesiaci marec roku 2015 sme začali výstavbu poschodového rodinného domu v Moste pri Bratislave. 

Stavba bude osadená na klasických betónových základových pásoch izolovaných z vonkajšej strany extrudovaným polystyrénom až po základovú škáru. Po betonáži základových pásov sa realizovali ležaté rozvody kanalizácie a prívod vody do stavby a osadili sme debniace tvárnice. Nasledovalo debnenie po obvode základov, uloženie kari sietí a finálna betonáž základovej dosky.

O pár dní po zatvrdnutí základovej dosky sme začali s ukladaním obvodových a vnútorných stien z tehly TermoBrik z Pezinských Tehelní. Samozrejme pod prvý rad sme nalepili asfaltové pásy pre dobrú izoláciu stien. Po vymurovaní celého prvého nadzemného podlažia prišli na rad stropné nosníky a keramické vložky taktiež z výroby Pezinských Tehelní. Po vyskladaní a podopretí stropu nasledovalo množstvo železa - oceľové siete a nadokenné preklady previazané do dokonalého celku a dostatočne zadebnené. Nevyhnutnosťou je taktiež pri betonáži stropnej dosky správne odizolovanie extrudovanými polystyrénovými doskami.

(ďalší postup prác bude doĺňaný postupne)