+421 918 159 929|

info@hspstavby.sk|

Projekčná činnosť

Projekčná činnosť

Projekčná činnosť

Pre našich klientov zabezpečujeme kompletnú projekciu zdravotechniky, vykurovania, plynoinštalácií, protipožiarnej ochrany, elektriky, statiky, dopravy, inžinierskych sietí (voda, kanál) a pod.

Od roku 2002 sme sa zaoberali projekciou protipožiarnej ochrany, v roku 2007 sme rozšírili ponuku o projekty zdravotechniky a vykurovania.


Od roku 2010 poskytujeme komplexné služby v projekcii, vrátane architektúry, teplotechniky, energetických certifikátov a rozpočtov.


V roku 2013 zmenila spoločnosť názov na HSP STAVBY, s.r.o. a do portfólia spoločnosti pribudla taktiež realizácia stavieb.

 

REFERENCIE


Dátové centrá

rok 2016 -2017

Spolupráca na projekčných prácach pri vyhotovení realizačných projektov pre výstavbu dátových centier.

 

Podunajské Biskupice
rok 2013, 2014


Polyfunkčný objekt so 141 bytmi a nájomnými priestormi. Projekčne sme zastrešovali projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby profesií zdravotechnika, vykurovanie, plynoinštalácia, protipožiarna ochrana, doprava.

 

Rodinné dvojdomy a trojdomy Pezinok
roky 2012, 2013, 2014
V projekte pre stavebné povolenie sme dodali osadenie 48 rodinných dvojdomov a 7 rodinných trojdomov. Projekčne sme dodali zdravotechniku, vykurovanie, plynoinštaláciu, inžinierske siete – vodovod a kanalizáciu.

 

Administratíva, výrobné priestory baliarne cukru Okoč
roky 2012, 2013
dodávali sme zdravotechniku a vykurovanie pre dané objekty. Jednalo sa o novostavbu administratívy a rekonštrukciu výrobných priestorov.

 

Polyfunkčný objekt Piešťany
roky 2008, 2009
V projekte sme riešili zdravotechniku pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby päť podlažného objektu. Objekt sa nerealizoval.

 

Polyfunkčný objekt Jozefská, Bratislava
roky 2012 až 2014
Do projektu sme dodávali zdravotechniku, vykurovanie, elektro a plynoinštaláciu pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby. Objekt má päť podlaží.

 

Penzión Banský Studenec
rok 2011
Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby zastrešoval zdravotechniku a vykurovanie.

 

Domov dôchodcov Bratislava
rok 2011
Projekt riešil rekonštrukciu a zmenu užívania existujúceho objektu nemocnie na domov dôchodcov. Dodávali sme zdravotechniku, plynoinštaláciu, vykurovanie, protipožiarnu ochranu, statiku.

 

REDUTA
rok 2010
Pre objekt Reduty sme zastrešovali projekt pre realizáciu zdravotechniky. Počas realizácie sme zabezpečovali aj skreslenie skutkového stavu.

 

Bytový dom Strážnická
rok 2009
V spolupráci sme riešili projekt zdravotechniky pre stavebné povolenie bytového domu so 7 nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím v Bratislave.

 

Budova severných hradieb Bratislavský hrad
rok 2009
V spolupráci sme riešili projekt pre stavebné povolenie zdravotechniky pre daný objekt.

 

štadión O. Nepellu
rok 2009
V spolupráci sme riešili projekt pre stavebné povolenie rekonštrukcie zimného štadióna O. Nepellu. To bol veľmi zaujímavý projekt, päť nadzemných podlaží, jedno podzemné podlažie.

 

Bytový dom Banská Štiavnica
rok 2009
V spolupráci sme riešili projekt pre realizáciu stavby bytového domu. Jednalo sa o trojpodlažný objekt.

 

Bytový dom Košice
rok 2014
Projekt pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby zahŕňal zdravotechniku, plynoinštaláciu a vykurovanie. Objekt mal tri nadzemné podlažia.

 

bytový dom Klasov
rok 2008
projekt pre realizáciu zdravotechnika. Jednalo sa o nájomný bytový dom s tromi nadzemnými podlažiami.

 

bytový dom Čeľadice
rok 2007
Projekt zdravotechniky pre realizáciu nájomného bytového domu s tromi nadzemnými podlažiami.

 

Vilové domy Mariánka
roky 2009 až 2014
Projekty zahŕňali zdravotechniku, vykurovanie, protipožiarnu ochranu pre realizáciu stavby.

Bytový dom Pezinok
rok 2008
Projekt 7 podlažného objektu s jedným podzemným podlažím pre stavebné povolenie. Profesia zdravotechnika.

 

Obytný komplex Dómus Senec
rok 2008
Projekt pre stavebné povolenie riešil zdravotechniku, plynoinštaláciu a inžinierske siete. jednalo sa o dva bytové domy s tromi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným.

 

Administratívny objekt na Obchodnej a Poštovej ulici
V objekte sme riešili zdravotechniku, jednalo sa o rekonštrukciu päť podlažného objektu.

 

Rodinné domy, rekonštrukcie a novostavby hál, bytov, prístavby rodinných domov, rekonštrukcie bytov, nájomných priestorov a mnoho ďalších projektov.

 

Referencie

Projekčné práce Hotel Danube

Projekčné práce Hotel Danube - rok 2016

01/04/2019

Spolupráca na realizácii projekčných prác

viac
Projekcia pre Rodinný dom v Senci

Projekty profesií pre Rodinný dom v Senci

22/10/2014

Projekt kúrenia, zdravotechniky a plynoinštalácií

viac