+421 918 159 929|

info@hspstavby.sk|

Preprava s hydraulickou rukou - volvo FH16

Nákladná preprava s HR

06/2019

Naša spoločnosť je držiteľom povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy a taktiež držiteľom licencie pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu, zjednodušene máme oprávnenie na prevádzkovanie nákladného vozidla na prepravu tovaru a produktov v rámci Slovenska a taktiež aj na území Európskeho spoločenstva.

Naše vozidlo je Volvo FH 16 s hydraulickou rukou značky HMF 3000 K4 + FJ900-K4, ktorá má dosah cca 22 m od vozidla a vo vzdialenosti 4,5 m od vozidla zdvihne 5900 kg, vo vzdialenosti 12,4 m od vozidla zdvihne 1910 kg a vo vzdialenosti cca 22 m zdvihne 520 kg.

Vozidlo má ložnú plochu s dĺžkou 6,8 m a šírkou 2,45 m, pričom vieme prepraviť aj dlhšie a širšie predmety (napríklad bazény), ak je to potrebné. Užitočná hmotnosť vozidla je 17.200 kg (náklad). Celková prípustná hmotnosť vozidla je 35.000 kg.

Taktiež disponujeme nákladným prívesom s celkovou dĺžkou ložnej plochy 7 m a s hydraulickými nájazdmi, t.j. vieme okrem materiálu prevážať aj stroje (napríklad bágre, nakladače, iné zariadenia) s maximálnou hmotnosťou do 16.000 kg. Celková prípustná hmotnosť prívesu je 21.000 kg.

Spolu tak vieme previezť až 33.200 kg nákladu.

Cenník:

Preprava tovaru - 1,80 €/km bez DPH

Preprava tovaru alebo stroja prívesom - 2,5 €/km bez DPH

Práca s HR - 35 €/za každú aj začatú hodinu bez DPH

Stojné - 40 €/za každú aj začatú hodinu bez DPH

Pri opakovanej spolupráci, cena dohodou. 

Objednávky: Marcel Zelinka

tel: +421 949 276 877

email: info@hspstavby.sk