+421 918 159 929|

info@hspstavby.sk|

Výstavba rodinného domu Bratislava

Výstavba rodinného domu Bratislava

01/2017

Rodinný dom je založený na základovej doske z oceľobetónu, suterén je z betónových debniacich tvárnic plnených betónom, stropné dosky sú monolitické.

Nosné murivo prízemia a poschodia tvoria porobetónové tvárnice Ytong. Krov je klasický zo stavebného reziva, na strechu je použitá krytina Tondach.

Vnútorné priečky sú porobetónové z Ytongu, podlahy sú zhotovené z liateho anhydridového poteru. Steny sú omietnuté vápenocementovou omietkou a vymaľované.

Rodinný dom je zateplený tepelnoizolačnými doskami Multipor.