+421 918 159 929|

info@hspstavby.sk|

výstavba prístrešku a skladu Bratislava

Výstavba prístrešku a skladu, Bratislava, Rača

07/2015

Na jestvujúcom parkovisku investor požadoval vytvorenie oceľového prestrešenia pre osobné vozidlá.

Jestvujúcu zámkovú dlažbu parkoviska sme rozobrali a následne vytýčili presné polohy základových pätiek a zrealizovali výkopy. Po výkopoch bolo vytvorené zhutnené štrkové lôžko a boli uložené výstužové koše základových pätiek.

Betonáž bola realizovaná na dve etapy, spodná časť ako prvá a kalich následne. Po vyzretí betónu nasledoval spätný zápis a vrstvy pod zámkovú dlažbu. Nasledovala montáž oceľovej konštrukcie a montáž plechovej krytiny.

Pre sklad bicyklov sme zrealizovali výkop pre základovú dosku, po zhutnení bolo uložené štrkové lôžko a realizovala sa výstuž základovej dosky. Nasledovala betonáž a po celom obvode dosky bola realizovaná drenáž.

Z troch strán bol vytvorený oporný múr z monolitického betónu keďže stavba je realizovaná vo svahu. Po vyzretí betónu bola realizovaná drevená konštrukcia celého skladu, strešná konštrukcia je identická ako pri prístreškoch plechová.

Opláštenie je realizované z cetris dosiek s povrchovou úpravou. Priestor skladu sa rozdelil drevenými stenami s osb dosiek. Boli osadené plastové dvere a zrealizované terénne úpravy okolo skladu.