+421 918 159 929|

info@hspstavby.sk|

Rekreačná chata Devín

Rekreačná chata Devín

04/2019

V komplikovanom teréne na svahovitom pozemku sme namiesto pôvodnej drevenej chaty s betónovým základom, vybudovali rekreačnú chatu Svätopluk.

Objekt pozostáva z dvoch nadzemných podlaží, pričom spodné podlažie je čiastočne zapustené vo svahu. Stavba bola navrhnutá na železobetónových základových pásoch a všetky horizontálne aj vertikálne nosné konštrukcie sú betónové (trieda betónu C25/30) s oceľovou betonárskou výstužou. Konštrukcie majú hrúbku 200 mm (steny a stropná doska), resp. 250 mm (zadná stena objektu do svahu a základová doska).

Na dosiahnutie želaného efektu pohľadového betónu bolo použité systémové debnenie od firmy Doka, a vzhľadom na nedostupnosť lokality bola pri betonáži používaná stabilná pumpa na betón.