+421 918 159 929|

info@hspstavby.sk|

Rekonštrukcia strechy a fasády bytového domu

Rekonštrukcia strechy a fasády bytového domu Bratislava

04/2017

V mesiacoch september až december roku 2016 sme realizovali menšiu rekonštrukciu šesť podlažného bytového domu v Bratislave na Andrusovovej ulici.

Najskôr sme realizovali demontáž pôvodnej poškodenej strešnej krytiny a znehodnoteného záklopu a následne sme uskutočnili montáž nového záklopu a realizáciu strešnej izolácie Fatrafol.

Následne sme realizovali opravu častí zvetranej fasády budovy a uskutočnili nový náter silikónovou fasádnou farbou a taktiež výmenu soklového obkladu.