+421 918 159 929|

info@hspstavby.sk|

Cyklotrasa Špitálska - Blumentálska

Výstavby cyklotrasy Špitálska - Blumentálska

11/2014

Stavebné práce riešili vyznačenie cyklotrasy v celkovej dĺžke 140 m. Trasa od Blumentálskej ulice vedie chodníkom, kde bolo vodorovným a zvislým značením vyznačené cyklopruhy pre cyklistov.

V opačnom smere sú cyklisti vedení v komunikácii. Cez Krížnu a Záhradnícku ulicu sú cyklisti prevedení jednosmerným cyklopriechodom smerom od Krížnej ulice šírky 1,5 m. V rámci stavebných prác boli realizované úpravy (nábehy, varovné a signálne pásy).