+421 918 159 929|

info@hspstavby.sk|

Projekcia pre Rodinný dom v Senci

Projekty profesií pre Rodinný dom v Senci

10/2014

Pre projekt rodinného domu v Senci sa náš tím ľudí postaral o vypracovanie projektov niektorých profesií potrebných pre stavebné povolenie a taktiež pre realizáciu výstavby rodinného domu.

Vypracovali sme projekt podlahového kúrenia pre celý dom, projekt zdravotechniky, t.j. rozvody vody, kanalizácie a rozvody plynoinštalácií, vrátane plynovej pripojky.

Naša spoločnosť bola v tomto projekte v pozícii generálneho projektanta, takže sme zastrešovali pre klienta vyhotovenie všetkých potrebných projektov v spolupráci s architektom a ostatnými projektantami zodpovednými za čiastkové projekty. Pre klienta sme okrem iného zastrešili aj inžiniering, t.j. vybavili sme všetky potrebné súhlasy, rozhodnutia a dokumenty potrebné k stavebnému povoleniu a taktiež k samotnej realizácii stavby.

Náš tím aktívne spolupracoval s projektantom Ing. Ondrejom Kumom už pri samotnom architektonickom návrhu rodinného domu od prvotnej štúdie až po kompletné dokončenie a to najmä z ohľadu zosúladenia jednotlivých čiastkových projektov a takisto z pohľadu budúceho jednoduchého a hlavne rýchleho realizovania výstavby