+421 918 159 929|

info@hspstavby.sk|

prestavba Poštovej banky

Prestavba Poštovej banky

10/2014

Spoločnosť HSP STAVBY, s.r.o. zabezpečovala na predmetnej stavbe činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozoru.

Stavebné práce riešili vybúranie pôvodnej pobočky a vybúranie časti ostatných priestorov za pobočkou kôli rozšíreniu nových priestorov. Vybudovali sa deliace priečky zo sadrokartónu a presklené hliníkové deliace steny.

Stena oddeľujúca priestor pobočky od ostatných priestorov je sadrokartónová bezpečnostná. Zrealizovali sa nové nášľapné vrstvy, kazetový podhľad, zriadila sa nová elektroinštalácia a vzduchotechnika s klimatizáciou. Nové priestory boli doplnené o interiérové zariadenie ako v bankovej hale tak aj v zázemí.