+421 918 159 929|

info@hspstavby.sk|

Preprava s hydraulickou rukou - volvo FH16

Nákladná preprava s HR

06/2019

Naša spoločnosť je držiteľom povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy a taktiež držiteľom licencie pre medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu, zjednodušene máme oprávnenie na prevádzkovanie nákladného vozidla na prepravu tovaru a produktov v rámci Slovenska a taktiež aj na území Európskeho spoločenstva.

Naše vozidlo je Volvo FH 16 s hydraulickou rukou značky HMF 3000 K4 + FJ900-K4, ktorá má dosah cca 22 m od vozidla a vo vzdialenosti 4,5 m od vozidla zdvihne 5900 kg, vo vzdialenosti 12,4 m od vozidla zdvihne 1910 kg a vo vzdialenosti cca 22 m zdvihne 520 kg.

Vozidlo má ložnú plochu s dĺžkou 6,8 m a šírkou 2,45 m, pričom vieme prepraviť aj dlhšie a širšie predmety (napríklad bazény), ak je to potrebné. Užitočná hmotnosť vozidla je 17.200 kg (náklad). Celková prípustná hmotnosť vozidla je 35.000 kg.

Cenník:

Preprava tovaru - 1,80 €/km bez DPH

Práca s HR - 35 €/za každú aj začatú hodinu bez DPH

Stojné - 40 €/za každú aj začatú hodinu bez DPH

Pri opakovanej spolupráci, cena dohodou. 

Objednávky: Tomáš Nemček 

tel: +421 949 276 877

email: nemcek@hspstavby.sk