+421 918 159 929|

info@hspstavby.sk|

základy haly Ivanka pri Dunaji

Základové konštrukcie skladovej haly - Ivanka pri Dunaji

01/2017

Na predmetnej stavbe sme zabezpečovali výkopové práce – výkop jám pre pätky. Následne bola do pripravených jám vložená výstuž pätiek. Tie boli zabetónované.

Po betonáži pätiek sme zhotovili podkladnú vrstvu zo štrku, ktorá bola zhutnená. Následne sa zabetónoval podkladný betón vystužený zváranými sieťami KARI.

Ako predpríprava boli zhotovené ležaté rozvody dažďovej kanalizácie popri podkladnom betóne vrátane vsakovacích jám. Po zimnom období sa pristúpi k realizácii betónovej podlahy.