+421 2 2078 8826|

info@hspstavby.sk|

Výstavba rodinného domu Lamač

Výstavba RD Lamač

01/2017

 V mesiaci september až december 2016 sme vybudovali hrubú stavbu rodinného domu v Lamači.

Stavba je uložená na klasických základových pásoch so železobetónu a na pásoch je štandardná železobetónová základová doska. Pod základovou doskou je uložená v štrkových zhutnených násypoch ležatá kanalizácia. Základová doska je zaizolovaná hydroizoláciou Icopal.

Ako stavebný materiál bola použitá tehla Wienerberger - Porotherm hrúbky 300 mm murovaná na tenkovrstvové lepidlo.

Strop prvého nadzemného podlažia je železobetónový v hrúbke 200 mm.

Druhé nadzemné podlažie je opäť vymurované z tehly Porotherm a na betónový veniec je uložený klasický krov zo stavebného reziva. Na streche je uložená strešná krytina Bramac.

Okná a dvere na stavbu si zabezpečil investor.

V interiéri sú momentálne pripravené drážky pre inštalácie a začiatkom roka 2017 budeme pokračovať v inštalácii vody, kanalizácie, elektriny a kúrenia.