+421 918 159 929|

info@hspstavby.sk|

Výstavba cyklotrasy - prístavná

Cyklotrasa Prístavná ulica - prepojenie s Prístavným mostom

10/2014

Spoločnosť 2S real, s.r.o. zabezpečovala na predmetnej stavbe činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozoru.

Stavebné práce riešili vyznačenie cyklotrasy v celkovej dĺžke 530 m. V úseku od Plynárenskej ulice popri Prístavnej ulici ako poločný chodník so zmiešaným pohybom chodcov a cyklistov v šírke 2,12 – 3,67 m.

Priechod pre cyklistov cez obslužnú komunikáciu Prístavná je v šírke 5 m s bezbariérovými úpravami, taktiež nájazdy na priechod v chodníkoch sú bezbariérovo upravené s pochôdznou úpravou – zámková dlažba. Vo vybraných miestach cyklotrasy boli lokálne upravené nerovnosti na chodníku, vyčistené okraje chodníka a bolo zabezpečené komfortné užívanie pre cyklistov. V celej trase bolo zhotovené a osadené vodorovné a zvislé dopravné značenie podľa projektovej dokumentácie.