+421 918 159 929|

info@hspstavby.sk|

Úprava svahu Červeňova ulica

Úprava svahu Červeňova ulica

07/2015

Investor požadoval úpravu svahu po stavebných prácach a bolo nutné svah spevniť kokosovou rohožou.

K ukotveniu rohože v hornej časti svahu bolo potrebné vykopať plytkú ryhu.