+421 918 159 929|

info@hspstavby.sk|

Oprava strechy Dúbravka

Oprava strechy Dúbravka

11/2014

V roku 2014 sme uskutočnili opravu časti strechy administratívnej budovy na Polianka v Dúbravke v rozsahu cca 700 m2, ktorá bola poškodená silným vetrom.

Pôvodnú poškodenú časť strešnej krytiny sme odstránili a následne vykonali pokládku novej krytiny, pričom dôraz sa kládol najmä na spoje so zostávajúcou pôvodnej strechy a olemovanie okrajov. 

Vzhľadom na zlepšenú životnosť novo-položenej krytiny sme realizovali ukotvenie aj pomocou kotiev do betónového podkladu.